Koncepcja Dice Dilemma – jak wykorzystać ją w biznesie i branży nieruchomości?

28/5/2024
Artykuł
Dla pośrednika
Dla dewelopera

Czym jest idea Dice Dilemma? To więcej niż narzędzie do rozwiązywania problemów. To filozofia, która podkreśla znaczenie różnorodnych perspektyw i syntezy opinii w realizacji celów. Kostka symbolizująca zagadnienie do rozpracowania staje się kluczem do otwarcia drzwi do nowych możliwości. Innowacyjna koncepcja jest katalizatorem zmian i skutecznego działania. O tym, na czym polega i kiedy warto ją wdrożyć, opowiada Waldemar Olbryk, współautor Dylematu Kostki i Prezes Zarządu w Archicom.

Na czym polega koncepcja Dice Dilemma?

Koncepcja Dice Dilemma czy też Dylemat Kostki to narzędzie wspierające redefinicję podejścia do rozwiązywania i analizowania problemów, a także podkreślające znaczenie syntezy różnych perspektyw w realizacji założonych celów. W ramach tej idei kostka symbolizuje zagadnienie do rozpracowania. Każda ściana reprezentuje inną liczbę oczek, co nawiązuje do tego, jak bardzo postrzeganie konkretnego zadania warunkuje kierunek i odległość, z których na nie patrzymy. Ponadto najczęściej bierzemy pod uwagę wyłącznie liczbę oczek, która wypada na górze, pomijając przy tym inne ściany i potencjalnie inną percepcję problemu. W założeniach koncepcja Dice Dilemma ma inspirować do wizualizacji obszarów do zaadresowania w pracy lub życiu codziennym, wykorzystując w tym celu mnogość kierunków, odległości, perspektyw czy okoliczności, które pomogą realnie stawić czoła wyzwaniu. Ma zachęcać do tego, aby indywidualna perspektywa każdego z uczestników projektu miała wpływ na spojrzenie całej grupy. Można powiedzieć, że Dice Dilemma jest niczym innym jak zintegrowanym zarządzaniem. Jej filozofia bazuje na podobnych założeniach co ESG, które zakłada analizę szerokiego zakresu czynników niezbędnych do zarządzania aspektami środowiskowymi, społecznymi i korporacyjnymi. Podobnie Dice Dilemma wzywa do uwzględnienia wielu perspektyw oraz kompleksowego podejścia przy podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, co jest kluczowe dla osiągnięcia trwałego sukcesu.

Zastosowanie Dylematu Kostki

Dylemat Kostki znajduje swoje zastosowanie zarówno w życiu codziennym, jak i w biznesie. Usprawnia funkcjonowanie zespołów, ale działa także w wymiarze indywidualnym. Wspomniana metodyka stanowi odpowiedź na potrzebę dynamicznego zrozumienia wymagań, budowania skutecznej współpracy transfunkcjonalnej w organizacji – w perspektywie horyzontalnej i wertykalnej. Idea Dice Dilemma jest katalizatorem doskonałości operacyjnej. Jednoznaczność rozumienia celów firmy, misji i wizji są fundamentami kultury organizacyjnej zapewniającej przestrzeń do nieustającej optymalizacji. Nie jest możliwe wypracowanie takiego efektu bez tożsamego rozumienia oczekiwań, swobodnego przepływu informacji, eliminacji konfliktów znaczeniowych oraz zbędnych domysłów czy interpretacji. Podsumowując, aby organizacja funkcjonowała z sukcesami na współczesnym rynku, liderzy każdego szczebla strukturalnego nie mogą koncentrować się wyłącznie na celach. Powinni przy tym zadbać o zrozumienie, jak działają zespoły oraz poszczególne jednostki wchodzące w ich skład.

Dlaczego warto zaimplementować koncepcję Dice Dilemma w swojej organizacji?

Koncepcja Dice Dilemma wpływa na każdą organizację na wielu poziomach. Z perspektywy firmy – wspiera budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez zniwelowanie różnic w rozumieniu wymagań, celów czy priorytetów. Stymuluje jednocześnie rozwój biznesu dzięki jasno określonym kierunkom wzrostu w obszarach, takich jak innowacyjność, udziały w rynku, zaangażowanie pracowników, rentowność i wielu innych czynnikach. Pracownicy odczuwają przy tym większą satysfakcję z pracy oraz wyższą motywację, na które wpływa uwspólnione zrozumienie celów. Na koniec – jasno zdefiniowane wskaźniki pozwalają na bieżącą i wiarygodną ocenę podejmowanych działań. Jaki efekt powinniśmy uzyskać?

  • Wszyscy członkowie zespołu zarządzającego dokładnie tak samo rozumieją cele, wyzwania i kierunek działania oraz rozwoju organizacji.
  • Managerowie operacyjni rozumieją, jakie cele i zadania stoją przed organizacją oraz w jaki sposób je realizować, zapewniając równowagę między wydajnością a atmosferą w pracy.
  • Managerowie liniowi komunikują się w sposób otwarty i skuteczny zarówno z managerami operacyjnymi, jak i pracownikami, aby realizować zadania zmierzające do urzeczywistnienia celów firmowych.

Kości na rynku nieruchomości

Przewaga konkurencyjna budowana jest na elastyczności i szybkości, z jaką potrafimy adaptować się do zmieniających się wymagań klientów. Proces deweloperski w branży nieruchomości trwa stosunkowo długo – przynajmniej kilka lat. Niezwykle często takie wyprzedzenie powoduje, że projektowane jest coś, co już wkrótce stanie się przestarzałe. Pomijane są sygnały dotyczące przyszłości, trendów lub innych czynników, które będą kształtować miejskie zwyczaje. Ostatecznie w działaniach bazujemy na tym, co już się sprawdziło i miało pozytywny wpływ czy to na przychody, zyski, czy premie, ale też na klientów, społeczności lub otaczające tereny naszych inwestycji. Należy pamiętać, że architektura jest czymś niedokończonym. Nawet po oddaniu do użytku budynku czy osiedla, zyskują one nową rolę, są inaczej postrzegane czy wykorzystywane przez mieszkańców. Dylemat kostki już dziś pozwala nam projektować miastotwórcze, ponadczasowe i zrównoważone projekty.

Dice Dilemma nadaje priorytet empatii, słuchaniu ze zrozumieniem, ciekawości i realizacji projektów w oparciu o szeroką perspektywę. Jednocześnie stanowi wskazówkę, jak projektować produkty, usługi czy zmiany organizacyjne w systemowy, zintegrowany sposób. Sprawdza się w związku z tym zarówno w branży nieruchomości, biznesie ogólnie, jak i codziennym życiu.

Waldemar Olbryk

Prezes Archicom S.A. Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu zakupem działek oraz projektami deweloperskimi. Inicjator i współtwórca wydarzenia PlayFair – cyklu debat między artystami, biznesem i światem akademickim zorganizowanymi podczas festiwalu SOUNDEDIT w Łodzi. Od kwietnia 2021 r. zarządza Archicom S.A., gdzie wdraża innowacje, przeprowadza organizację przez proces digitalizacji i zarządza zespołem oraz realizacjami przy poszanowaniu otoczenia – wewnętrznego oraz zewnętrznego. Z troską o człowieka, środowisko naturalne, wdrażając koncepcje smart city i 15 minutowych miast.

Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także